Jøss, en vanlig bil koster deg
119.508 kr i året

Utregnet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

For 119.508 kr i året kunne du heller fått alt dette i Vestfold:
item.text
2 par
joggesko
i
Joggesko – 1000 kr pr par.
item.text
2 stk.
elsykler
i
Elsykkel – 30.000 kr pr sykkel.
item.text
2 stk.
180 dagers periodebilletter
i
180 dagers periodebillett 2500 kr Voksen.
item.text
50 turer
med elsparkesykkel
i
Turer med elsparkesykkel 40 kr pr 10 min. tur
item.text
10 dager
med leiebil
i
Leiebil - 2090 kr pr dag.
item.text
30 turer
med taxi
i
Taxiturer – 305 kr pr tur.

+ 20.458 kr
til å bruke på akkurat hva du vil