Kostnader ved å eie en gjennomsnittlig bil

Samfunnsøkonomisk analyse AS har beregnet de årlige kostnadene ved å kjøpe og bruke ny bil for noen utvalgte biltyper.

Beregningene er gjort for en vanlig bil til en kjøpspris på 520.000 kr

Andre viktige forutsetninger vi har lagt til grunn er:

 • Vi har lagt til grunn kjøp av ny bil
 • Gjennomsnittlig eierforhold på 10 år
 • Gjennomsnittlig kjørelengde per år på 12.000 km (samlet 120.000 km over 10 år)
Last ned hele rapporten
 • Avskrivninger43.066,-
 • Renter av bundet kapital17.023,-
 • Forsikring8.513,-
 • Trafikkforsikringsavgift2.975,-
 • Vedlikehold5.505,-
 • Drivstoff17.474,-
 • Olje1.455,-
 • Dekk3.112,-
 • Service og reparasjoner7.185,-
 • Bompenger13.200,-
Sum 119.508,-

Oppsummering av beregningene. 2022 – kroner per år.

Eksempler på hva man kunne brukt penger på istedenfor kostnader ved å eie bil

Samfunnsøkonomisk analyse AS har også beregnet hva du kunne kjøpt for prisen av å eie en bil

 • 2 par joggesko2.000,-
 • 2 stk. elsykler60.000,-
 • 2 stk. buss periodebilletter5.000,-
 • 50 turer med elsparkesykkel2.000,-
 • 10 dager med leiebil20.900,-
 • 30 turer med taxi9.150,-
Rest 20.458,-